Název: Začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem na školách primárního stupně
Další názvy: Incorporation of pupils with different mother tongue at the primary school
Autoři: Šašková, Marta
Vedoucí práce/školitel: Lukavská, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9998
Klíčová slova: žák s odlišným mateřským jazykem;cizinci;migrace;inkluzivní vzdělávání;začleňování
Klíčová slova v dalším jazyce: pupil with a different mother tongue;foreigners;migration;inclusive education;inclusion
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi podpory při procesu začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem na školách primárního stupně. V teoretické části diplomové práce jsou vysvětleny pojmy: žák s odlišným mateřským jazykem, cizinec, migrace, inkluzivní vzdělávání a začleňování. Dále zde najdeme informace o cizincích v české republice, o důvodu jejich příchodu a o jejich národnostním a početním zastoupení. Také jsou zde uvedeny informace o vzdělávání cizinců v České republice a informace o možnostech a způsobech práce s žákem s odlišným mateřským jazykem ve vyučovacím procesu. Cílem praktické části je vytvoření metodické podpory pro konkrétního žáka. Tento soubor metod, tak může sloužit učitelům, kteří mají ve své třídě žáka s odlišným mateřským jazykem a snaží se ho podporovat v procesu jeho začleňování do školního/třídního systému, jako inspirace při jejich vlastní práci.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the possibilities of support which can help in the inclusion of pupils speaking a different mother tongue at primary schools. Terms like ?pupil with a different mother tongue?, ?foreigner?, ?migration?, ?inclusive education? and ?inclusion? are explained in the theoretical part of this thesis. Next, you can find information about foreigners in the Czech Republic, the reason of their arrival and their national and numerical representation. Also, there is information about foreigners? education in the Czech Republic and ways of working with a pupil who speaks a different mother tongue within the teaching process. The main objective of the practical section is to demonstrate how a methodical approach can benefit a particular pupil. These set of methods can also serve teachers as an aid for their own work, who may have a pupil speaking a different mother tongue and to whom they want to include into the school/class system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Marta Saskova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
saskova VP.pdfPosudek vedoucího práce56,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
saskova OP.pdfPosudek oponenta práce51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
saskova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9998

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.