Formáty podporované systémem DSpace

návrat k hlavní nápovědě

Politika podpory formátu
Úrovně podpory formátu
Co dělat, když váš formát není v seznamu

 

Politika podpory formátu top

(Vaše politika podpory formátu tady)

 

Úrovně podpory formátu top
Název Přípony typ MIME Úroveň podpory
Unknown application/octet-stream neznámý
Adobe PDF pdf application/pdf známý
XML xml text/xml známý
Text txt, asc text/plain známý
HTML htm, html text/html známý
CSS css text/css známý
Microsoft Word doc application/msword známý
Microsoft Word XML docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document známý
Microsoft Powerpoint ppt application/vnd.ms-powerpoint známý
Microsoft Powerpoint XML pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation známý
Microsoft Excel xls application/vnd.ms-excel známý
Microsoft Excel XML xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet známý
MARC application/marc známý
JPEG jpeg, jpg image/jpeg známý
GIF gif image/gif známý
image/png png image/png známý
TIFF tiff, tif image/tiff známý
AIFF aiff, aif, aifc audio/x-aiff známý
audio/basic au, snd audio/basic známý
WAV wav audio/x-wav známý
MPEG mpeg, mpg, mpe video/mpeg známý
RTF rtf text/richtext známý
Microsoft Visio vsd application/vnd.visio známý
FMP3 fm application/x-filemaker známý
BMP bmp image/x-ms-bmp známý
Photoshop psd, pdd application/x-photoshop známý
Postscript ps, eps, ai application/postscript známý
Video Quicktime mov, qt video/quicktime známý
MPEG Audio mpa, abs, mpega audio/x-mpeg známý
Microsoft Project mpp, mpx, mpd application/vnd.ms-project známý
Mathematica ma application/mathematica známý
LateX latex application/x-latex známý
TeX tex application/x-tex známý
TeX dvi dvi application/x-dvi známý
SGML sgm, sgml application/sgml známý
WordPerfect wpd application/wordperfect5.1 známý
RealAudio ra, ram audio/x-pn-realaudio známý
Photo CD pcd image/x-photo-cd známý
OpenDocument Text odt application/vnd.oasis.opendocument.text známý
OpenDocument Text Template ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template známý
OpenDocument HTML Template oth application/vnd.oasis.opendocument.text-web známý
OpenDocument Master Document odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master známý
OpenDocument Drawing odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics známý
OpenDocument Drawing Template otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template známý
OpenDocument Presentation odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation známý
OpenDocument Presentation Template otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template známý
OpenDocument Spreadsheet ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet známý
OpenDocument Spreadsheet Template ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template známý
OpenDocument Chart odc application/vnd.oasis.opendocument.chart známý
OpenDocument Formula odf application/vnd.oasis.opendocument.formula známý
OpenDocument Database odb application/vnd.oasis.opendocument.database známý
OpenDocument Image odi application/vnd.oasis.opendocument.image známý
OpenOffice.org extension oxt application/vnd.openofficeorg.extension známý
Writer 6.0 documents sxw application/vnd.sun.xml.writer známý
Writer 6.0 templates stw application/vnd.sun.xml.writer.template známý
Calc 6.0 spreadsheets sxc application/vnd.sun.xml.calc známý
Calc 6.0 templates stc application/vnd.sun.xml.calc.template známý
Draw 6.0 documents sxd application/vnd.sun.xml.draw známý
Draw 6.0 templates std application/vnd.sun.xml.draw.template známý
Impress 6.0 presentations sxi application/vnd.sun.xml.impress známý
Impress 6.0 templates sti application/vnd.sun.xml.impress.template známý
Writer 6.0 global documents sxg application/vnd.sun.xml.writer.global známý
Math 6.0 documents sxm application/vnd.sun.xml.math známý
StarWriter 5.x documents sdw application/vnd.stardivision.writer známý
StarWriter 5.x global documents sgl application/vnd.stardivision.writer-global známý
StarCalc 5.x spreadsheets sdc application/vnd.stardivision.calc známý
StarDraw 5.x documents sda application/vnd.stardivision.draw známý
StarImpress 5.x presentations sdd application/vnd.stardivision.impress známý
StarImpress Packed 5.x files sdp application/vnd.stardivision.impress-packed známý
StarMath 5.x documents smf application/vnd.stardivision.math známý
StarChart 5.x documents sds application/vnd.stardivision.chart známý
StarMail 5.x mail files sdm application/vnd.stardivision.mail známý
RDF XML rdf application/rdf+xml; charset=utf-8 známý
AVI avi application/avi známý
ZIP zip application/zip známý
GZIP gz application/gzip známý
Windows Media Video wmv application/wmv známý
RAR rar application/rar známý
MP4 video mp4 video/mp4 známý

 

Co dělat, když váš formát není v seznamu top

Prosím kontaktujte svého Správce DSpace, pokud máte otázky ohledně konkrétního formátu.