Název: Testování karcinogenních a mutagenních látek v našem okolí a stravě
Autoři: Pavelka, Jaroslav
Citace zdrojového dokumentu: PAVELKA, Jaroslav. Testování karcinogenních a mutagenních látek v našem okolí a stravě. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 6 s.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-v-krouzku-biologie-na-ss/
http://hdl.handle.net/11025/29376
Klíčová slova: volnočasové aktivity;střední škola;karcinogenní látky;mutagenní látky
Klíčová slova v dalším jazyce: leisure activities;secondary school;carcinogenic substances;mutagenic substances
Abstrakt: Cílem je v teoretické rovině přiblížit studentům princip mutageneze a karcinogeneze a odlišení obou pojmů, aby bylo zřejmé, že každý karcinogen je mutagenem, ne u každého mutagenu však lze prokázat karcinogenní aktivitu. V praktické části mohou studenti provádět řadu jednoduchých testů, aby zjistili mutagenní charakter látek, které je obklopují.Testovacím modelem by mohla být Drozofila melanogaster, která je ideální genetickým modelem. Mutace jsou snadno rozeznatelné v binokulárním mikroskopu nebo pod silnou lupou. Pokusy se budou zaměřovat na možné chemické mutageny, které se mohou rozpustit v potravě muších larev, (zbytky vykouřených cigaret, podezřelé potraviny, čisticí prostředky, spáleniny jídel, plasty apod.). Studenti si během těchto pokusů osvojí jednoduchý chov nenáročného hmyzu a práci s binokulárním mikroskopem, případně pokud budou pokusy detailnější, i práci s klasickým mikroskopem (zkoumání mutací na povrchu křídla) a manipulaci s malými objekty.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme v kroužku biologie na SŠ / We research in biology circle at secondary school

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Testování.pdfPlný text867,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29376

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.