Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Vítejte na stránkách Digitální knihovny Západočeské univerzity v Plzni. Institucionální repozitář spravovaný Univerzitní knihovnou slouží k uchovávání a vyhledávání a plných textů akademických pracovníků a studentů univerzity v režimu open access.

Poslední příspěvky

Lazauskas, Marius , Šaparauskas, Jonas , Zavadskas, Edmundas Kazimieras
Ranking of priorities among the baltic capital cities for the development of sustainable construction

Crisis of the real estate sector resulted in disadvantageous conditions for legal entities operating in the fi eld of construction and implementation of new property development projects. As a result, many such entities started investigating their options to offer construction service...


Tiráž


Úvodní strany

Rajlová, Lucie
Blanka Jedličková – Ženy na rozcestí: divadlo a ženy okolo něj 1939–1945 (2016)

Novotný, Jakub
Tarik Sabry – Cultural encounters in the arab world: on media, the modern and the everyday (2010)