Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Vítejte na stránkách Digitální knihovny Západočeské univerzity v Plzni. Institucionální repozitář spravovaný Univerzitní knihovnou slouží k uchovávání a vyhledávání a plných textů akademických pracovníků a studentů univerzity v režimu open access.

Poslední příspěvky

Dvořáková, Lilia , Basl, Josef , Cimler, Petr , Eger, Ludvík , Egerová, Dana , Gangur, Mikuláš , Jakubíková, Dagmar , Plevný, Miroslav , Pokrivčák, Ján , Preis, Jiří , Taušl Procházková, Petra , Vacek, Jiří , Toncarová, Helena
Metodické listy pro předměty doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni

Hejnal, Ondřej
"Piješ? Nebo je to mikrofón?": Urbánní etnografie bezdomovectví

Khan, Wilayat
Teoretický výzkum spektroskopických, elektronických a magneticýych vlastností nových nískodimensionálnch sysémů

The important aspects of photocatalytic materials like Nb3O7(OH) and Fe2O3 were investigated in this thesis, like the electronic structure, band gap, optoelectronic and spectroscopic properties. The effects of the doping elements in these materials were also investigated. These properties were ca...

Sova, Libor
Výpočetní modelování proudění páry v turbíně

Computational simulation of steam flow is necessary for designing of highly efficient and reliable steam turbines. This thesis deals with some options how to improve computational methods. This topic is also in compliance with the needs of Doosan Škoda Power s.r.o. which therefore ...

Rymonová, Denisa
Ší'itské sekty po smrti Ja'fara as-Sadiqa

This Bachelor thesis aims to gather all relevant informations about the Isma'ilism. There are also briefly introduced sects that arose after the death of the sixth Imam Ja'far as-Sadiq. The work focuses mainly on Isma'ili teachings and the historical background from its begi...