Název: Analýza látek
Autoři: Sloup, Radovan
Citace zdrojového dokumentu: SLOUP, Radovan. Analýza látek. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 13 s.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/badame-v-krouzku-chemie-na-ss/
http://hdl.handle.net/11025/29385
Klíčová slova: volnočasové aktivity;střední škola;analytická chemie;složení látek
Klíčová slova v dalším jazyce: leisure activities;secondary school;analytical chemistry;composition of substances
Abstrakt: Pod pojmem analýza si obecně můžeme představit změnu složitějšího na jednodušší. V chemii se jedná například o analýzu neznámé látky a studium jejího složení. Současně v chemii můžeme použít analytickou (rozkladnou reakci) jako postup, kdy se jedna chemická látka rozpadá na několik jiných chemických látek. Cílem projektu je představit jednoduché a na přístrojové vybavení nenáročné chemické reakce, které si mohou vyzkoušet studenti se zájmem o chemii, přestože se vlastní analytické chemie obávají.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Přírodní vědy / Natural science
Bádáme v kroužku chemie na SŠ / We research in chemistry circle at secondary school

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza latek.pdfPlný text967,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29385

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.