Název: Využití dostupných cizojazyčných materiálů v popularizaci vědy pro žáky SŠ: geografie, biologie
Autoři: Klečková, Gabriela
Nováková, Sylva
Šíp, Martin
Sováková, Jana
Vágnerová, Petra
Chacón Gil, Pablo
Citace zdrojového dokumentu: KLEČKOVÁ, Gabriela; NOVÁKOVÁ, Sylva; ŠÍP, Martin; SOVÁKOVÁ, Jana; VÁGNEROVÁ, Petra; CHACÓN GIL, Pablo. Využití dostupných cizojazyčných materiálů v popularizaci vědy pro žáky SŠ: fyzika, chemie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 115 s.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/vyuziti-dostupnych-cizojazycnych-materialu-v-popularizaci-vedy-pro-zaky-ss-geografie-biologie/
http://hdl.handle.net/11025/29402
Klíčová slova: volnočasové aktivity;popularizace vědy;přírodní vědy;cizí jazyk
Klíčová slova v dalším jazyce: leisure activities;popularization of sciencee;natural science;foreign language
Abstrakt: Modul obsahuje příklady dostupných zahraničních materiálů vhodných k uplatnění ve školních i volnočasových aktivitách žáků SŠ ve výuce geografie a biologie, k nim zpracované metodické náměty konkrétních činností a slovníček. Nabízeno je 5 jazykových variant: jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský. Zpracované materiály je možné použít pro metodu CLIL v odborných předmětech i jako zdroj pro posílení mezipředmětových vztahů ve výuce cizích jazyků. Cílovou skupinou vytvořených modulů jsou jak učitelé odborných předmětů, tak učitelé cizího jazyka.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Přírodní vědy / Natural science

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyuziti cizojazycnych materialu.pdfPlný text8,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29402

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.