Název: Návrh plakátu
Další názvy: Design of Poster
Autoři: Hartlová, Milada
Vedoucí práce/školitel: Ziegler, Zdeněk
Drury, Richard Frederick
Oponent: Hrach, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10403
Klíčová slova: plakát;typografický plakát;typografie;písmo;design;typograf;knižní grafika
Klíčová slova v dalším jazyce: poster;typography poster;typography;writing;design;typograph;book graphics
Abstrakt: Práce je pokusem o prezentaci a interpretaci české typografie, původních českých písem a nejdůležitějších jmen tohoto oboru. Návrh plakátů je zpracován i s ohledem na estetickou formu, k čemuž přispívá netradiční formát plakátů. Tyto typografické plakáty mohou fungovat jako samostatné prezentace i jako celostní konzistentní série.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is an attempt to presentation and interpretation of Czech typography, original Czech fonts and most important names in this subject. Poster design is created with regard to aesthetic form, which contributes to non-traditional format posters. These typographic posters can operate as stand-alone presentations as well as holistic consistent series.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (UUD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_U09N0015P_Hartlova.pdfPlný text práce18,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hartlova.pdfPosudek vedoucího práce126,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hartlova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce203,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hartlova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce96,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10403

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.