Title: Návrh plakátu
Other Titles: Design of Poster
Authors: Hartlová, Milada
Advisor: Ziegler, Zdeněk
Drury, Richard Frederick
Referee: Hrach, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10403
Keywords: plakát;typografický plakát;typografie;písmo;design;typograf;knižní grafika
Keywords in different language: poster;typography poster;typography;writing;design;typograph;book graphics
Abstract: Práce je pokusem o prezentaci a interpretaci české typografie, původních českých písem a nejdůležitějších jmen tohoto oboru. Návrh plakátů je zpracován i s ohledem na estetickou formu, k čemuž přispívá netradiční formát plakátů. Tyto typografické plakáty mohou fungovat jako samostatné prezentace i jako celostní konzistentní série.
Abstract in different language: The work is an attempt to presentation and interpretation of Czech typography, original Czech fonts and most important names in this subject. Poster design is created with regard to aesthetic form, which contributes to non-traditional format posters. These typographic posters can operate as stand-alone presentations as well as holistic consistent series.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_U09N0015P_Hartlova.pdfPlný text práce18,44 MBAdobe PDFView/Open
Hartlova.pdfPosudek vedoucího práce126,26 kBAdobe PDFView/Open
Hartlova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce203,9 kBAdobe PDFView/Open
Hartlova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce96,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.