Title: Šperk pro někoho + schránka
Other Titles: Jewel for someone + box
Authors: Dušková, Tereza
Advisor: Novák, Vratislav Karel
Referee: Houdková, Lucie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10404
Keywords: kov;šperky;design;kruh;pohyb;prsten;náhrdelník;alpaka;stříbro;drát
Keywords in different language: metal;jewellery;design;circle;motion;ring;necklace;alpaca;silver;wire
Abstract: Své šperky nejčastěji směřuji ke konkrétním lidem nebo situacím a zkušenostem, které jsou pro mne aktuální. Poté, co jsem se ve svých špercích věnovala lidem a situacím kolem sebe, rozhodla jsem se soustředit na sebe. Je to určitá terapie, zábavná a nezbytná. A nyní, právě na konci mého studia, je na ni ten správný čas. Mé téma je Šperk pro mne. Vždy se snažím k budoucím šperkům dojít skrze konceptuální směr, který vnímám jako pevný základ pro svou práci i pro svůj postoj k ní. Nyní jsem svým šperkům šla vstříc jinak. Vytvořila jsem šperky založené na tvaroslocí, které se mi prostě líbí. Dříve pro mne nebylo možné pracovat tímto způsobem. Ve školách po nás vyžadují sofistikovanější argumentaci, než to, že se mi to prostě líbí. Ale letos jsem si tento přístup dovolila. Během své práce jsem si uvědomila, že hlavním smyslem a zároveň solidním základem pro práci je právě ta radost, kterou může tvorba se šperky přinést a kterou jsem schopna vnímat. Radost z tvorby, z přemýšlení, z řešení technických problémů, z hravosti výsledných šperků. Skrze to může být pomyslná terapie úspěšná. Šperky jsou zároveň objekty. Jejich nejvýraznější vlastností je pohyb. S každou chvílí jsou jiné a mohou být ideálním ventilem pro neklidné ruce či jen hrou. To je velmi blízké mému momentálnímu naladění.
Abstract in different language: I aim my work mainly to specific people or situations and experiences that are actual to me. After that I attended my jewels to people and situation around me I decided to concentrate to myself. It is a kind of therapy ? fun and necessary. And it is the ideal time for it right now when I'm finishing my studies. My theme is Jewel for Myself. Every time I try to find conceptual way to future jewels. I see it like solid base for my work and for my approach to it. This time I did it diffenertly. I created jewels based on shapes that I just like. It wasn't possible way of work to me before. In schools we are asked to argue in more sofisticated way then just say that we ?like it?. But this year I let myself to do it like this. During my work I realised that the main sence and the solid base is the joy which can bring the work with jewels and which I'm able to feel. Joy of creating, thinking, solution of technical problems, playfulness of final jewels. Through this, the therapy can be successful. Final jewels are also objects. The most important quality of them is moving. They are different with every moment and can be ideal for nervous hands or just for play. This is very close to my actual moods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEREZA_DUSKOVA_DP_2013.pdfPlný text práce6,23 MBAdobe PDFView/Open
Duskova.pdfPosudek vedoucího práce171,78 kBAdobe PDFView/Open
Duskova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce160,94 kBAdobe PDFView/Open
Duskova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce108,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.