Title: Komplet kniha s ilustracemi. Beletrie, poezie, filosofie, odborná vědecká publikace, pábitelská reflexe na kteroukoli kategorii.
Other Titles: A complete book with illustrations. Fiction, poetry, philosophy, professional scientific publication, a distinctive reflection on any category.
Authors: Kadlecová, Magda
Advisor: Jirků, Boris
Referee: Hlinovská, Markéta
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10409
Keywords: Stewart;Riddell;les;troll;gelové pero
Keywords in different language: Stewart;Riddell;forest;troll;gel pen
Abstract: Výstupem diplomové práce je kompletně zpracovaná kniha Cesta za tajemný Hvozd od Paula Stewarta, která obsahuje 25 ilustrací a drobné kresby v textu. Kresby jsou vytvořeny černým gelovým perem do skicovního bloku. Knihu jsem také upravila po typografické a grafické stránce. Knihu jsem vlastnoručně svázala.
Abstract in different language: The outcome of this thesis is a completely processed book Cesta za tajemný Hvozd by Paul Stewart which contains 25 drawings and minor illustrations in the text. The drawings are created with a black gel pen in a sketchbook. The book is adjusted on the typographical and graphical side as well. I have tied it up with my own hands.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MagdaKadlecova_DP.pdfPlný text práce7,97 MBAdobe PDFView/Open
Kadlecova.pdfPosudek vedoucího práce143,69 kBAdobe PDFView/Open
Kadlecova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce183,87 kBAdobe PDFView/Open
Kadlecova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce97,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.