Název: Návrh plakátu
Další názvy: Design of a poster
Autoři: Beran, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Ziegler, Zdeněk
Oponent: Hrach, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10413
Klíčová slova: grafický design;plakát;sociální téma;návrh;vektory
Klíčová slova v dalším jazyce: graphic design;poster;social theme;design;vector graphics
Abstrakt: Série obsahuje jedenáct plakátů na sociální téma. Cílem bylo vytvořit konsistentní sérii, přestože každý z plakátů řeší jiné téma ze sociální oblasti. Jsou zde plakáty o pedofilii, prostituci, násilí na ženách, toleranci homosexuálů, Facebooku, komunikaci a Evropské unii.Všechny plakáty používají pouze červenou, modrou, černou nebo bílou barvu. Celá série je vytvořena pomocí vektorové grafiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The series of posters includes eleven posters with social theme. The aim was to create a consistent set, but each poster deals with slightly different topic. There are posters about pedophilia, prostitution, violence against women, toleration of homosexuals, Facebook, communication and European Union. All posters are only in red, blue, black and white colour. The whole art work is made in vector graphics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (UUD) / Theses (IAD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Beran_diplomova prace.pdfPlný text práce8,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beran.pdfPosudek vedoucího práce135,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beran.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce170,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beran.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce88,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10413

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.