Název: Návrh vizuální identity - periodické události
Další názvy: Proposal of visual identity of a periodic event
Autoři: Čepeláková, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Steker, František
Oponent: Beneš, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10414
Klíčová slova: grafický design;vizuální identita;periodická událost;malířské sympozium;logotyp;propagační materiály
Klíčová slova v dalším jazyce: graphic design;visual identity;periodic event;painting symposium;logotype;promotional materials
Abstrakt: Za téma své diplomové práce jsem zvolila Návrh vizuální identity periodické události - Malířské sympozium Benedikt Most. Jde o projekt s praktickým využitím, jehož součástí jsem od úplného začátku. Vytvořila jsem rešerši výtvarných sympozií v naší republice. Prostřednictvím cílových skupin jsem si ujasnila, pro koho je práce určena a jaké jsou jejich zájmy. Během prvních čtyř let existence sympozia nevznikl ucelený vizuální styl. V rámci své diplomové práce navrhuji všechny potřebné grafické materiály, logotyp, vizitky, plakáty, pozvánku, leták, venkovní banner, webovou prezentaci, katalog výtvarných děl a další průvodní tiskoviny i reklamní předměty aj.
Abstrakt v dalším jazyce: I have chosen a Proposal of visual identity of a periodic event - Painting Symposium at Benedikt Most for my diploma thesis. This project has a practical use, and I am happy to have participated in its realization since the very beginning. I have analysed the art symposia in the Czech Republic. Determining the target groups enabled me to discern the intended recipients of the work, and their specific interests. No comprehensive visual style was outlined during the first four years of the symposium's existence. My diploma thesis focuses on designing all the necessary graphic materials including a logotype, business cards, posters, invitations, flyers, an outside banner, web presentation, a catalogue of the art works and other print materials, promotional products etc.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (UUD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Cepelakova_2013.pdfPlný text práce41,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cepelakova.pdfPosudek vedoucího práce113,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cepelakova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce156,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cepelakova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce87,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10414

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.