Title: Design side specific
Other Titles: Design side specific
Authors: Götzová, Eliška
Advisor: Vach, Gabriel
Referee: Luběnová, Silvie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13191
Keywords: litofanie;průsvitka;porcelán;stínítko;stůl;reliéf;anděl
Keywords in different language: litofanie;transparencies;porcelain;lampshade;table;relief;angel
Abstract: Moje bakalářská práce se skládá ze dvou děl. Ta jsou vytvořeny stejnou technikou, avšak netvoří set a mohou být použita jednotlivě. Prvním dílem jsou porcelánová stínítka na svíčku s talířkem. Mají tvar pětibokého hranolu a vyrobila jsem dvě zcela odlišné varianty. Na jedné si můžeme ihned prohlédnout reliéf s příběhem, u druhé nám obrázky zůstávají ukryty, dokud nezapálíme svíčku. Na obou stínítkách je stejný námět - Serafa. Většina výrobků je naglazována transparentní glazurou, a některé jsou ponechány v biskvitovém stavu. Druhé dílo je deska stolu. Spodek a rám jsou tvořeny tvrdým bukovým dřevem. Na první pohled se na desce nachází mozaika z porcelánových kachliček. Ale pravý význam porcelánu pod sklem může být skryt jen do doby, než se zapne LED diodové osvětlení schované uvnitř. To prosvítí celou plochu průsvitek a obrázky můžeme zřetelně vidět.
Abstract in different language: My bachelors work consists of two pieces. These are formed by the same technique, but it is not set and may be used singly. The first part is porcelain lampshade with a saucer. They are pentagonal prism and I made two completely different variants. The one you can immediately see the relief of the story, the other pictures we remain hidden until turn on candle. Both the lamp shade is the same story - Seraphim. Most products are with transparent glaze, and some remain in the biscuit state. The second work is a desk. It is made of hard wood. You can see the board is a mosaic of porcelain tiles. But the true meaning of glazed porcelain can be hidden only until you turn on LED lighting hidden inside. It illuminates the entire surface of transparencies and images can be seen clearly.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
GOTZOVA.pdfPosudek vedoucího práce168,04 kBAdobe PDFView/Open
GOTZOVA.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce142,73 kBAdobe PDFView/Open
GOTZOVA.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce95,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.