Title: Cyklus - Pomíjivost
Other Titles: Cycle - Transience
Authors: Stejskalová, Eva
Advisor: Jirků, Boris
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13214
Keywords: koloběh;celek;instalace;záznamy;prchavost okamžiku
Keywords in different language: cycle;wholeness;installation;recordings;elusiveness of moment
Abstract: Snaha o vytvoření uceleného cyklu výjevů evokujících pomíjivost života, Neoddělitelnou součástí díla je i způsob instalace, v duchu holismu.
Abstract in different language: The study of transcience of life, the complete cycle of paintings. The way of instalation inspired by holistic philosophy is inseparable part of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
text bakala-ka FIN cislastranek poznamky2.pdfPlný text práce56,59 MBAdobe PDFView/Open
STEJSKALOVA.pdfPosudek vedoucího práce134,32 kBAdobe PDFView/Open
STEJSKALOVA.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce101,08 kBAdobe PDFView/Open
STEJSKALOVA.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce103,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.