Název: Cyklus ilustrací ke knize "Náš Vítek"
Další názvy: A Cycle of Illustrations for the Book "Our Vitek"
Autoři: Havlíčková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Mištera, Josef
Oponent: Trnka, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13246
Klíčová slova: dětská kniha;ilustrace pro děti;text pro začínající čtenáře;technika malby;akrylové barvy;digitální ofsetová tiskárna;Cena Hanse Christiana Andersena;IBBY
Klíčová slova v dalším jazyce: children's book;illustrations for children;text for beginning readers;technique of painting;acrylic paints;digital offset printing;Hans Christian Andersen Award;IBBY
Abstrakt: Téma bakalářské práce je cyklus ilustrací ke knize Bohumila Říhy "Náš Vítek". Kniha je určena dětem od pěti let. Jsou to krátké příběhy popisující první zkušenosti malého chlapce s neznámým prostředím. Kniha obsahuje 57 ilustrací malovaných akrylovými barvami.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of my bachelor's thesis is The Cycle of Illustrations for the book by Bohumil Říha "Our Vítek". The book is intended for children over 5 years of age. There are illustrations of short stories describing the first experience of a little boy with an unknown environment. The book contains 57 illustrations painted with acrylic paints.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Radka_Havlickova_2014.pdfPlný text práce42,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAVLICKOVA.pdfPosudek vedoucího práce97,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAVLICKOVA.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce107,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAVLICKOVA.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce76,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13246

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.