Title: Multimediální prezentace firmy
Other Titles: Multimedia presentation of a company
Authors: Pastorok, Peter
Advisor: Morávek, Jan
Referee: Steker, František
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13267
Keywords: koncept;projekt;multimediální prezentace;design;3D grafika;digitálna identita
Keywords in different language: concept;project;multimedia presentation;design;motion graphics;code structure;digital identity
Abstract: Hlavnou myšlienkou mojej bakalárskej práce, je snaha implementovať všetky aspekty multimediálneho designu do jedného projektu, v ktorom som chcel znázorniť, čo si ja predstavujem pod pojmom multimediálna prezentácia firmy. Moja prezentácia sa skladá z kombinácií viacerých multimediálnych prvkov, ako napríklad fotografia, 3D grafika, web design a stavba kódu webovej stránky. Kombinovaním týchto prvkov sa mi podarilo vytvoriť multimediálnu digitálnu identitu pre firmu.
Abstract in different language: The main idea behind my bachelors work, is set to depict the implementation of all aspects of the multimedia design in to one project, in which I wanted to show how I imagine a project to be done for theme multimedia presentation for a firm. My presentation consists of multiple combinations of media, such as photography, motion graphics, web design and website code structure. By combining these elements I was able to create a concept for a digital identity for a firm.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Textova cast Bakalarskej prace.pdfPlný text práce152,03 kBAdobe PDFView/Open
Pastorok_v.pdfPosudek vedoucího práce124,32 kBAdobe PDFView/Open
Pastorok_o.pdfPosudek oponenta práce104,53 kBAdobe PDFView/Open
Pastorok.pdfPrůběh obhajoby práce95,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.