Title: Má mysl
Other Titles: Sancte martine ora pro me
Authors: Švejda, Richard
Advisor: Beránek, Jiří
Referee: Stanický, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2425
Keywords: antika;sloup;kostel;svatý Martin;baroko;komunismus;demolice;bronz;půdorys;odlévání zvonů
Keywords in different language: ancient Greek;ancient Rome;pillar;church;saint Martin;baroque;communism;demolition;bronze;floor plan;casting of bells
Abstract: Jedná se o venkovní prostorovou instalaci v přírodě. Na půdorysu, kde kdysi stával a později byl odpálen barokní kostel svatého Martina, je kompozice 8 sloupů vyvedených dle antického kánonu. Plastika je pomyslným památníkem a svědkem událostí a osudu onoho místa.
Abstract in different language: Outdoor spatial installation in nature. On the ground, where it once stood and was later detonated the Baroque church of Saint Martin, is the composition of the 8 pillars of art in the classical Canon. Sculpture is thought of as a monument and witnessed the events and the fate of that space.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eBP.pdfPlný text práce10,98 MBAdobe PDFView/Open
Svejda.pdfPosudek vedoucího práce138,24 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Svejda.pdfPosudek oponenta práce245,95 kBAdobe PDFView/Open
Svejda R..pdfPrůběh obhajoby práce140,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2425

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.