Title: Relikviář osobních artefaktů
Other Titles: Reliquary
Authors: Benešová, Petra
Advisor: Novák, Vratislav Karel
Referee: Burdová, Tereza
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2439
Keywords: relikvie;relikviář;ostatky;náboženství;fetiš;šperkařství;zlatnictví
Keywords in different language: reliquary;relics;saintly relics;religion;fetish;jewellery;goldsmith
Abstract: V této práci jsem se zaměřila na vytvoření relikviáře. Zabývala jsem se historií vzniku relikviářů a relikvií. Snažila jsem se na tuto problematiku nahlédnout v širším kontextu a zvolit nejvhodnější způsob pro uchování vlastních, získaných relikvií.Výsledkem práce je shrnutí dané problematiky v textu práce. Hlavním výsledkem práce je návrh a následná realizace osobního relikviáře a předmětů s ním spojených (relikviář, nářadí na sběr relikvií a relikvie uchované ve vialkách). Vše zpracováno v mosazi, skle a plastu.
Abstract in different language: The aim of this undergraduate thesis was to create a reliquary. I dealt with the history of relics and reliquaries. I tried to look at this issue in a broader context and to choose the most appropriate way to preserve my own obtained relics. Result of this thesis is a summary of the issue in the text.The main result of my thesis is design and creation of personal reliquary and objects associated with it (reliquary, tools for collecting relics and relics preserved in test tubes). All processed in brass, glass and plexi glass.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Petra Benesova.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Benesova.pdfPosudek vedoucího práce120,13 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Benesova.pdfPosudek oponenta práce284,75 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Benesova.pdfPrůběh obhajoby práce88,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.