Title: Mechanismy / osobní šperky
Other Titles: Mechanisms / personal jewellery
Authors: Dadáková, Zuzana
Advisor: Novák, Vratislav Karel
Referee: Řezáčová, Kateřina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2440
Keywords: brož;šperk;mechanismus
Keywords in different language: brooch;jewellery;mechanism
Abstract: Cílém mé práce je vytvoření Mechanismů/osobních šperků. Přála jsem si ukončit své studium s pohyblivým šperkem. Jedná se o pohyblivé "příšerky" uchycené do broží.Šperk je předmětem vyjádření se a proto doufám, že by mohl i výsledek mé práce bezeslovně mluvit k blízkému okolí.
Abstract in different language: The aim of my bachelor's thesis is "Mechanisms / personal jewellery". I wished to finish my studies by creating a moving jewellery. It is moving creature hold in the brooch. Any jewellery represents a way to express oneself and I hope the result of my creation will be able to speak without words to the close melieu of its owner.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZuzanaDadakova-Mechanismusosobni sperk.pdfPlný text práce4,32 MBAdobe PDFView/Open
Dadakova.pdfPosudek vedoucího práce148,03 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Dadakova.pdfPosudek oponenta práce263,33 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Dadakova.pdfPrůběh obhajoby práce132,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.