Title: Set nábytku pro použití v interieru
Other Titles: Set of furniture for interior use
Authors: Mirbauer, Filip
Advisor: Krónerová, Eva
Referee: Krátký, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2450
Keywords: nábytek;sedací nábytek;židle;křeslo;uninerzální židle;hovorové křeslo odpočivné křeslo
Keywords in different language: furniture;seating furniture;chair;armchair
Abstract: Tato práce se zabývá kompletním návrhem sady sedacího nábytku včetně jejího technického řešení. Navržený set obsahuje univerzální židli, hovorové křeslo a odpočivné křeslo. První část práce zaměřena na historii designu nábytku a průzkum současného nábytkářského trhu. V další části je podrobně popsán proces vzniku návrhu od prvotních skic až po tvorbu modelů a vizualizací. V závěrečné části práce je přiblížena funkce a materiálové složení navrženého nábytku.
Abstract in different language: This thesis is focused on the complete design of set of furniture including its technical solution. The designed set consists of universal chair and two armchairs. The first part of the work is focused on the history of furniture design and research of contemporary furniture market. The following part contains description of designing process from initial sketches to creation of models and visualizations. In the final part of the work is described the function and the material composition of designed furniture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce11,08 MBAdobe PDFView/Open
Mirbauer.pdfPosudek vedoucího práce131,5 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Mirbauer.pdfPosudek oponenta práce210,35 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Mirbauer.pdfPrůběh obhajoby práce118,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.