Title: Hommage ? ...
Other Titles: Hommage ? ...
Authors: Malenová, Nikola
Advisor: Aubrecht, Vojtěch
Referee: Brozman, Dušan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2459
Keywords: Harry Callahan;fotografie;intimita;Eleanor;experiment;László Moholy-Nagy;Ansel Adams;Todd Webb;Walker Evans
Keywords in different language: Harry Callahan;photography;intimity;Eleanor;experiment;László Moholy-Nagy;Ansel Adams;Todd Webb;Walker Evans
Abstract: Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma Hommage ? ... Název je francouzským překladem slova pocta a prostředkem, kterým se vzdává hold určité osobě. Ta se zpravidla zasloužila o jistý veřejně uznávaný počin s prvky jedinečného stylu, který může být následně inspiračním zdrojem pro vyjádření vzpomínky. Osobností, kterou se budu zabývat je americký fotograf 20. století Harry Callahan.
Abstract in different language: I decided to chodethe topic of Hommage ? ...for my bachelor work. The translation of this word is from French language. It means honor which you give to some special person. This is usually deserved some public recognition of achievement with a unique style elements, which can be a source of inspiration for the expression of memories. I chose Harry Callahan who was a famous photographer of 20th century.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAK.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Malenova.pdfPosudek vedoucího práce256,4 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Malenova.pdfPosudek oponenta práce158,52 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Malenova.pdfPrůběh obhajoby práce127,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.