Title: Intermediální objekt - Osobní a veřejné
Other Titles: Intermediary object - Private and public
Authors: Bartoníčková, Dana
Advisor: Dopitová, Milena
Referee: Míčová, Pavlína
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2461
Keywords: mediální komunikace;masová kultura;princip objektivity;princip neutrality;Occamova teorie;KISS;gatekeeping;novinářská kachna;komensalismus;Ernesto Neto
Keywords in different language: communication media;popular culture;principle of objectivity;principle of neutrality;Occam's theory;KISS;gatekeeping;journalistic duck;commensalism;Ernesto Neto
Abstract: Má bakalářská práce tvoří soubor objektů konceptuálního charakteru, kde se zabývám problematikou principu objektivity a neutrality médií, komercializací žurnalistiky a její dopad na důvěryhodnost informací. Prostorová instalace tvořena několika prvky, slouží k demonstraci změny významu informací, které neodráží skutečnou povahu dění tak, jakým způsobem o nich média referují.
Abstract in different language: My bachelors work contains set of conceptual objects, focused on the topic of objectivity and neutrality of media, commercialization of journalism and its impact on the reliability of information. The purpose of the spatial installation created from multiple segments is to demonstrate the changes of information meaning, which consequently doesn?t show the real information substance in the view presented by the media.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartonickova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Bartonickova.pdfPosudek vedoucího práce184,24 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Bartonickova.pdfPosudek oponenta práce194,21 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Bartonickova.pdfPrůběh obhajoby práce117,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.