Title: Intermediální objekt - Osobní a veřejné
Other Titles: Intermediary object - Private and public
Authors: Chuchlová, Andrea
Advisor: Dopitová, Milena
Referee: Pfeiffer, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2462
Keywords: negativita;anonymita;idealizace společnosti;koncept;dav
Keywords in different language: negatives;anonymity;idealization of society;conceptual art;crowd
Abstract: Zabývám se negativitou davu. Reaguji na sugestibilitu člověka vůči autoritativnímu vůdci jež se podílí na rozkladu jeho etické vyspělosti. Vlastnostmi kultivátoru se snažím překonat vlastní hranice anonymity v davu a předpokládám reakci.
Abstract in different language: I deal with negativity of crowd. I react to sugestibillity of human to authoritative leader, who is involved in the degradation of ethical maturity.I´m trying to overcome my borders of anonymity in a crowd through the properties of cultivator and I suppose the reaction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Chuchlova.pdfPosudek vedoucího práce269,8 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Chuchlova.pdfPosudek oponenta práce289,03 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Chuchlova.pdfPrůběh obhajoby práce144,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2462

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.