Title: Intermediální objekt - Osobní a veřejné
Other Titles: Initiation
Authors: Koblasová, Kristýna
Advisor: Dopitová, Milena
Referee: Uhnák, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2463
Keywords: iniciační rituál;přechod do dospělosti;dospělost;vynořující se dospělost;intermediální instalace;konceptuální umění
Keywords in different language: initiation ritual;transition to adulthood;emerging adulthood;multimedia installation;conceptual art
Abstract: Práce se opírá o speciální studii vývojové psychologie - o teorii Jeffreyho Arnetta Emerging Adulthood (Vynořující se dospělost). Tato teorie se zaměřuje na tranzitorní jevy ve společnosti v posledních několika letech, jakými jsou např. prodloužení doby studia, pozdější odchod z domova apod. V minulosti byl přechod do dospělosti jasně ohraničen tzv.iniciačními (přechodovými) rituály, dnes je však cesta od dětství k dospělosti mnohem diferencovanější. A právě s touto tendencí pracuji v praktické části bakalářské práce. Rozhodla jsem se vytvořit 3D instalaci v reálném měřítku a pokusit se nasměrovat návštěvníky do mnou obývaných již-nevyhovujících struktur.
Abstract in different language: This thesis is influenced by a special developmental psychology concept by Jeffrey Arnett called Emerging Adulthood. This teory is focused on the changes in society in last several years such as prolongation of period of study, late moving from family household, etc. In past, there was well-defined transition to adulthood by the initiation ritual. Today the way of transition is more differentiated. I desided to reflect this tendence and create 3D installation in the real size and trying to direct the visitors into my structures...
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KOBLASOVA_2012.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Koblasova.pdfPosudek vedoucího práce197,96 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Koblasova.pdfPosudek oponenta práce607,68 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Koblasova.pdfPrůběh obhajoby práce141,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.