Title: Intermediální objekt - Osobní a veřejné
Other Titles: Intermediary object - Private and public MOVE THE GOAT, THROW A CABBAGE, WOLF PAYS
Authors: Šrámek, Tomáš
Advisor: Dopitová, Milena
Referee: Humhal, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2465
Keywords: Dům kultury Inwest;veřejný prostor;osobní a veřejné;interaktivita;konceptuální design;každodennost;urbanistika;dětské hřiště;hra;dětství
Keywords in different language: The Cultrual House Inwest;public space;private and public;interactivity;conceptual design;installation;everyday;urban;children's playground;childhood
Abstract: Projekt sleduje a analizuje aktuální dění kolem plzeňského Domu kultury Inwest a jeho okolí. Na základně subjektivního výzkumu vytvářím 3 interaktivní objekty - houpačka, pružina a trampolína. Tyto objekty determinují hranice dětského hřiště s rozličnými možnostmi použití and chápaní. Projekt se zabývá tématy jako je, osobní a veřejné, urbanistika, problematika veřejných prostorů, design, každodennost, hra, fenomén dětství.
Abstract in different language: The project monitors and analyzes current events around the Cultural House Inwest Pilsen and the surrounding area. At the base of subjective research creating 3 interactive objects - a swing, a trampoline and a spring. These objects determine the boundaries of a playground with a variety of possibilities for the use and understanding. The project deals with topics such as, personal and public, urban development, problems of public spaces, design, everyday, game, the phenomenon of a childhood.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SRAMEK_2012.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Sramek.pdfPosudek vedoucího práce200,35 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Sramek.pdfPosudek oponenta práce171,51 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Sramek.pdfPrůběh obhajoby práce125,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.