Title: Vliv mezenchymálních kmenových buněk na hodnoty lymfocytárního proliferačního testu
Other Titles: The influence of the mesenchymal stem cells to the values of lymphocyte proliferation testing
Authors: Pechová, Alena
Advisor: Vlas Tomáš, Ing.
Referee: Černý Radim, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25440
Keywords: mesenchymální kmenové buňky;lymfocyty;imunosuprese;transplantace;proliferace;imunologie
Keywords in different language: mesenchymal stem cells;lymphocytes;immunosuppressant;transplantation;proliferation;immunology
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá mesenchymálními kmenovými buňkami a jejich vlivem na proliferaci lymfocytů. V teoretické části rozebírá charakteristiku buněčných populací použitých při výzkumu a princip jejich vzájemné interakce. V praktické části byl proveden výzkum za použití testu blastické transformace a vyhodnocení průtokovou cytometrií. Tento výzkum prokázal imunomodulační vliv mesenchymálních kmenových buněk na proliferaci lymfocytů, tudíž mohou být využity pro imunosupresivní léčbu u pacientů po transplantacích.
Abstract in different language: This bachelor work concentrates on mesenchymal stem cells and their influence on proliferation of lymphocytes. The theoretical part deals with characteristic of cell populations used for research and their mutual interaction. In practical part was performed a research with application of lymphocyte activation test and evaluation with flow cytometry. This research proves the imunomodulating influence of mesenchymal stem cells to proliferation of lymphocytes, so they can be used for immunosuppressive therapy for patients after transplantation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alena_Pechova_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Pechova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Pechova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Pechova.pdfPrůběh obhajoby práce589,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.