Title: Změny v hodnotách testu bazofilů v průběhu specifické imunoterapie na jed blanokřídlého hmyzu
Other Titles: Changes in test values basophils during specific immunotherapy for Hymenoptera venom
Authors: Peřinová, Tereza
Advisor: Ochotná Jitka, Mgr.
Referee: Černý Radim, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25441
Keywords: alergie na jed blanokřídlého hmyzu;specifická imunoterapie;test aktivace bazofilů;bazotest
Keywords in different language: allergy to hymenoptera venom;specific immunotherapy;basophil activation test;bazotest
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá změnami v hodnotách testu bazofilů v průběhu specifické imunoterapie na jed blanokřídlého hmyzu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá alergií na jed blanokřídlého hmyzu, její patogenezí, klinickými reakcemi, diagnostikou a léčbou. Praktická část se zaměřuje na statistické zpracování dat a metodu, kterou jsme tyto data získali. Výsledky práce jsou zobrazeny v tabulkách a grafech. Pro zpracování této práce byla použita odborná literatura. Tato práce může položit základ pro zhodnocení účinnosti specifické imunoterapie.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with chenges in test values basophils during specific immunotherapy for Hymenoptera venom. The work consists of two main parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with allergy to Hymenoptera venom, pathogenesis, clinical reactions, diagnosis and treatment. The practical part focuses on statistical processing of data and the method by which these data are obtained. The results are shown in tables and graphs. For preparation of this work were used literature. This work may lay the groundwork to evaluate the efficacy of specific immunotherapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce914,61 kBAdobe PDFView/Open
Perinova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Perinova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
Perinova.pdfPrůběh obhajoby práce589,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.