Title: ATB rezistence, její význam v současné medicíně a možnosti prevence.
Authors: Raunerová, Eliška
Advisor: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Referee: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25443
Keywords: antibiotika;antibiotická politika;bakteriální rezistence;racionální terapie;staphylococcus aureus.
Keywords in different language: antibiotics;antibiotics policy;bacterial resistance;rational therapy;staphylococcus aureus.
Abstract: V bakalářské práci se zabývám problematikou bakteriální rezistence k antibiotikům, která se stává globální hrozbou. V teoretické části se můžete dočíst o antibiotikách, jejich rozdělení a mechanismu účinku. Popsána je i antibiotická politika. Součástí je zároveň i problematika rezistence a podstata jejího vzniku a vzestupu. Poslední kapitola je věnována rodu Staphylococcus aureus, kterým se zabývám v praktické části. Praktická část se věnuje možnostem záchytu zlatého stafylokoka a možnostem stanovení citlivosti k antibiotikům. Obsahuje statistické zhodnocení počtu methicilin rezistentních Staphylococcus aureus za dané období ve FN Plzeň a porovnání s uváděným celonárodním průměrem.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I examine the issues of bacterial resistance to antibiotics, which is quickly becoming a global threat. You can read about antibiotics, its distribution and the mechanism of the effect in the theoretical part. I also described the antibiotics policy. A part of my thesis is the issues of a resistance and the principle of its creation and growth. The last chapter is devoted to the genus Staphylococcus aureus, which I am examining in the practical part. The practical part is devoted to the possibility of the interception of Staphylococcus aureus and ways to determine a sensibility to antibiotics. My work contains an evaluation of the quantity of methicilin-resistent. Staphylococcus aureus in certain time-period in FN Plzeň and the comparation with the nationwide average.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Raunerova.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Raunerova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Raunerova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Raunerova.pdfPrůběh obhajoby práce590,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.