Title: Zpracování bioptického vzorku zmrazovací technikou
Other Titles: Frozen section biopsy - material, methods and interpretation
Authors: Szöke, Michal
Advisor: Slunečko Robert, MUDr.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25445
Keywords: histologie;histologická technika;biopsie;zmrazovací technika;kryostat;tkáně;histologické barvení;mikrotom;peroperační vyšetření
Keywords in different language: histology;histological technics;biopsy;frozen section;cryostat;tissues;histology staining;microtome;intra-operative frozen section
Abstract: Tato bakalářská práce posuzuje limity peroperačního vyšetření a porovnává jejich výhody a nevýhody oproti zpracování tkáně z parafínového bločku v souvislosti s vyšetřovanou tkání a diagnózou. V rámci šetření se objevila 4% neshoda výsledků z biopsie zpracované zmrazovací technikou, která byla následně podrobně rozebrána. Práce popisuje základní histologickou problematiku, fyziologickou a následně patologickou stránku věci. Důraz je kladen také na laboratorní postupy zpracování tkání v histopatologické laboratoři.
Abstract in different language: This Bachelor thesis reviews the limits of intra-operative examination and compares their advantages and disadvantages with processing of paraffin embedded tissue with regard to examined tissue and diagnosis. During the examination, a discrepancy of 4% of frozen section biopsy results was revealed and consequently thoroughly analyzed. The thesis describes the fundamental questions of histology, followed by physiological and subsequently pathological point of view. Laboratory procedures of tissue processing in histopathological laboratories are also emphasized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
szoke_bp.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Szoke_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Szoke_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Szoke.pdfPrůběh obhajoby práce611,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.