Title: Stanovení specifických IgE - porovnání používaných metod
Other Titles: Determination of specific IgE - comparison of methods used
Authors: Voříšková, Dagmar
Advisor: Gorčíková Jitka, Ing.
Referee: Černý Radim, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25446
Keywords: immulite;immunocap;immunocap isac;alergie;imunologie;protilátky;antigeny;metody
Keywords in different language: immulite;immunocap;immunocap isac;allergy;immunology;antibodies;antigens;methods
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o třech metodách užívaných v imunologických laboratořích, tedy Immulite 2000, ImmunoCAP 250 a ImmunoCAP ISAC. V teoretické části je popsána obecná imunologie, uvedení do problematiky alergií a upřesnění protilátek, konkrétně rozdělení do jednotlivých tříd imunoglobulinů a jejich popis. Praktická část se pak zabývá zmiňovanými metodami, jejich vlastnostmi a faktory, které ovlivňují výsledky vyšetření.
Abstract in different language: This bachelor work discusses three methods used in immunological laboratories, meaning Immulite 2000, ImmunoCAP 250 and ImmunoCAP ISAC. In the theoretical part is described basic immunology, introduction to the topic of allergies and specification of antibodies, particularly divergence of immunoglobulins into specific classes and description of them. The practical part is dealing with methods mentioned, their attributes and factors affecting examination results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace voriskova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Voriskova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Voriskova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Voriskova.pdfPrůběh obhajoby práce609,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.