Title: Preanalytické vlivy cytologického vyšetření mozkomíšního moku
Other Titles: Preanalytical influences of cytological examination of cerebrospinal fluid
Authors: Comová, Kateřina
Advisor: Brož Pavel, MUDr.
Referee: Ženková Jana, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27837
Keywords: mozkomíšní mok;likvor;buněčné elementy;fuchs-rosenthalova komůrka
Keywords in different language: cerebrospinal fluid;cellular elements;fuchs-rosenthal counting
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá změnami v počtech erytrocytů, polynukleárů a mononukleárů v likvoru v závislosti na čase. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na popis obecných charakteristik likvoru. Dále je zde zmíněn odběr, indikace k vyšetření, popis fyzikálního, biochemického a cytologického vyšetření, rozdělení nálezů dle syndromologické klasifikace a popis preanalytické fáze laboratorního vyšetření. Praktická část je zaměřena na počítání buněčných elementů ve Fuchs-Rosenthalově komůrce s následným vyhodnocením výsledku. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce u každého vzorku. Pro zpracování této práce byla použita odborná literatura. Tato práce může sloužit jako podklad pro další výzkum.
Abstract in different language: This thesis examines the changes in erythrocyte, polynuclear and mononuclear cell count in cerebrospinal fluid after delayed analysis. The content of the thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part focuses on the description of the general characteristics of cerebrospinal fluid. Additionally, it also mentions the collection of the fluid, indications of cerebrospinal fluid examination, description of physical, biochemical and cytological parameters, categorization of the findings according to the syndromologic classification and a description of the preanalytical phase in the laboratory. The main focus of the practical part is on the counting of the cellular elements in a Fuchs-Rosenthal counting chamber, with a subsequent evaluation of the results. Results are presented in a table by each sample. Scientific literature was used in the preparation of the thesis. The result of this study may serve for further research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce420,83 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce379,59 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce542,78 kBAdobe PDFView/Open
Comova.pdfPrůběh obhajoby práce134,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.