Title: Diagnostika lymské boreliózy
Other Titles: Diagnostics of Lyme Disease
Authors: Čadová, Eliška
Advisor: Soušková Petra, Mgr.
Referee: Cibulka Roman, MUDr. Ph.D., MBA
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27838
Keywords: borrealia burgdorferi;borelie;erythema migrans;bakterie;spirochety;elisa;westernblot
Keywords in different language: borrealia burgdorferi;borrelia;erythema migrans;bacterium;spirochetes;elisa;westernblot
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na metody vyšetření nemoci lymská borelióza. Skládá se ze dvou hlavních částí teoretické a praktické. Teoretická část popisuje základní charakteristiku nemoci a vysvětluje, jaké metody se používají v laboratorní diagnostice tohoto onemocnění. Praktická část je zaměřena na šetření a vlastní výsledky, které jsou zaznamenány ve formě grafů. Při zpracování této bakalářské práce byla použita odborná literatura podle uvedeného seznamu.
Abstract in different language: This Bachelor´s thesis is concentrated on laboratory diagnostic methods of lyme disease. It consists of two main parts - theoretical and practical one. The theoretical part describes the basic character of disease and explains what methods are used in laboratory diagnostics of this disease. The practical part is focused on investigation and own results which are recorded in form of graphs. The specialized and reference literature by presented list was used during processing of this thesis
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E.CADOVA-LYMESKA BORELIOZA.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce531,71 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce396,24 kBAdobe PDFView/Open
Cadova.pdfPrůběh obhajoby práce112,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.