Title: Diagnostika toxoplasmózy
Other Titles: Diagnostics of toxoplasmosis
Authors: Trubačová, Veronika
Advisor: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Referee: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27846
Keywords: toxoplazmóza;toxoplasma gondii;elisa;kfr
Keywords in different language: toxoplasmosis;toxoplasma gondii;elisa;kfr
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou onemocnění zvaného toxoplazmóza, které způsobuje prvok Toxoplasma gondii. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první polovině teoretické části se seznamujeme s onemocněním, samotným parazitem a klinickým obrazem, zatímco druhá polovina teoretické části je zaměřena na laboratorní diagnostiku onemocnění založenou především na sérologických metodách. Praktická část obsahuje laboratorní postupy rutinně zavedených metod, které se používají pro detekci toxoplazmových protilátek a dále jsou v této části pomocí grafů zpracována data získaná z fakultní nemocnice v Plzni.
Abstract in different language: This Bachelor work is about illness called toxoplasmosis which is caused by element Toxoplasma gondii. The work is divided into theoretical and practical section. In the first half of theoretical part we are getting known with the illness, parasite and clinical picture, whereas second half is focused on laboratory diagnosis of the illness primarily based on serological methods. The practical part contains laboratory procedures of routinely introduced methods which are used for detecting toxomoplasmosis' antibodies and in this section can also be found chart data based on data from hospital in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Trubacova PDF.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce476,51 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce406,62 kBAdobe PDFView/Open
Trubacova.pdfPrůběh obhajoby práce411,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.