Title: Sledování výskytu autoprotilátek u pacientů s pozitivním vyšetřením kalprotektinu
Other Titles: Monitoring the occurrence of autoantibodies in patients with a positive test of calprotectin
Authors: Zimová, Markéta
Advisor: Vlas Tomáš, Ing.
Referee: Čedíková Miroslava, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27848
Keywords: kalprotektin;crohnova choroba;ulcerózní kolitida;zánět;autoimunita
Keywords in different language: calprotectin;crohn's disease;ulcerative colitis;inflammation;autoimmune
Abstract: Práce se zabývá zjišťováním senzitivit, specificit a korelací u laboratorních vyšetřovacích metod využívaných k diagnostice autoimunitních onemocnění gastrointestinálního traktu. V práci se zaměřujeme na orgánově specifické autoprotilátky anti pankreas a anti tlusté střevo. Ty jsou porovnávány s márkerem nespecifického střevního zánětu kalprotektin.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to introduce determination of sensitivity, specificity and correlation by laboratory examination methods used to diagnostics of autoimmune disorder of gastrointestinal tract. The consideration is taken to the organ specific auto-antidotes anti pancreas and anti-colon. Those are being compared with markers of nonspecific intestinal inflammation Calprotectin.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - MARKETA ZIMOVA.pdfPlný text práce693,21 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce317,21 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce353,24 kBAdobe PDFView/Open
Zimova.pdfPrůběh obhajoby práce115,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.