Název: Popularizace vědy ve volnočasových aktivitách žáků ZŠ: chemie
Autoři: Sirotek, Vladimír
Citace zdrojového dokumentu: SIROTEK, Vladimír. Popularizace vědy ve volnočasových aktivitách žáků ZŠ: chemie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 24 s.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: pracovní sešit
workingPaper
URI: https://czv.zcu.cz/Kurz/popularizace-vedy-ve-volnocasovych-aktivitach-zaku-zs-chemie/
http://hdl.handle.net/11025/29416
Klíčová slova: volnočasové aktivity;popularizace vědy;základní škola;chemie
Klíčová slova v dalším jazyce: leisure activities;popularization of science;primary school;chemistry
Abstrakt: Tento modul/kurz je zaměřen na následující témata v kontextu věkové skupiny ţáků středních škol: motivace k zájmu o studium technických a přírodovědných oborů, moţnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového krouţku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Bádáme na základní škole / We research at primary school
Přírodní vědy / Natural science
Přírodní vědy / Natural science

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Popularizace vedy.pdfPlný text1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29416

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.