Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Novotná, Jana , Krejčová, Alena
Parafilie v percepci ošetřovatelství

Nováková, Petra , Kroupová, Lenka
Analýza paliativní péče v ČR a v Ugandě

Maňhalová, Jana , Tóthová, Věra
Otázky finality života z pohledu kulturně svébytných jedinců

Lísková, Martina
Ovlivnění kvality života sluchovou vadou

Kourková, Petra
Realizace edukace nelékařských zdravotnických pracovníků v kardiopulmonální resuscitaci v daném zdravotnickém zařízení