Studentská konference 2020

Kolekce


Recent Submissions

Pánková, Anna
Metoda: Bact/alert

Racek, Lukáš
Metoda: Vyšetření urogenitálního traktu

Běhounková, Tereza
Příprava separace a kultivace bazofilních granulocytů

Bednaříková, Kristýna
Využití sekvenačních metod při vyšetření hereditárních nádorů prsu a vaječníků

Nová, Dominika
Průtoková cytometrie v elektrickém poli