Title: Návrh plakátů na téma "Holocaust" - návrh ideových plakátů
Other Titles: Design of the posters on the theme "The Holocaust" - ideas poster design
Authors: Mrva, Jozef
Advisor: Steker, František
Referee: Dienstbier, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4573
Keywords: ideový plakát;holocaust;série
Keywords in different language: ideas poster;holocaust;series
Abstract: Ve své práci jsem se vyjadřoval k tématu holocaustu a témat spřízněných pomocí série deseti plakátů. Použil jsem černobílou formu a výraznou typografii. Mé plakáty jsou určeny ke snadnému šíření.
Abstract in different language: In my work I have been dealing with theme of holocaust and themes closely associated. I used black and white form and bold typography, My posters are meant to be easily spread.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce13,01 MBAdobe PDFView/Open
Mrva.pdfPosudek vedoucího práce108,86 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Mrva.pdfPosudek oponenta práce210,98 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Mrva.pdfPrůběh obhajoby práce168,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.