Title: Stavební keramika
Other Titles: Constructional ceramic
Authors: Segiňová, Lenka
Advisor: Šťastná, Petra
Referee: Růžička, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4649
Keywords: sádra;větev;forma;ocelové lanko;porcelán;předělová interiérová stěna;Thun 1749 s. r. o.;keramika;Čína;segment
Keywords in different language: plaster;branch;form;steel wire;porcelain;interior wall divider;Thun 1794 inc.;ceramics;China;segment
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo vytvořit ucelený designový návrh předělové interiérové stěny. Pomalu jsem začala chápat, že dělení prostorů je vlastně hra průniku světla a vzduchu. Při vytváření návrhu jsem se zaměřila hlavně na vzdušnost celé práce, protože jsem nechtěla prostor rozdělit natvrdo, ale jenom pomyslně. Řešila jsem proto perforované desky, které by se skládaly do libovolného tvaru a velikosti, kde jsem se potýkala s problémem uchycení, až jsem se přepracovala k samostatným segmentům připomínajícím větev stromu. Tvar a nápad se tedy vyvíjel již od samotného začátku tak, abych naplno splnila zamýšlený cíl. Myslím si, že práci jsem rozpracovala dle zamýšleného cíle a tedy, že jsem dosáhla záměru, který jsem si zezačátku určila. Vím, že samotná instalace bude náročná, co by se dalo považovat za slabou stránku celého projektu, ale pro mě to je výzva, která mě popoháněla vpřed, protože až tady se ukáže konečný výsledek, kterého jsem celou dobu chtěla dosáhnout.
Abstract in different language: The main purpose of this diploma thesis was to create a comprehensive design proposal for exclusive interior wall divider . Slowly, I started to understand that space division is a game of intrusion of light and air. During creation of proposal, I mainly focused on airiness of the whole work, because I did not want to divide the space for real, but only notionally. According to this, I was dealing with perforated desks, which would be composed into different kinds of shapes and sizes. Here, I was facing a problem with attaching, until I revised to separate segments that reminded branches of tree. The shape and idea was developed from the very beginning, in the way that I would fully fulfill the main goal. I think that this thesis was elaborated due to intended goal, where I reached the intention that I set at the beginning. I know that installation itself will be difficult, which might be considered as a weak side of this project, but for me it is a challenge that pushes me forward, because now, we will see the final result that I wanted to achieve from the beginning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lenka Seginova.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
Seginova.pdfPosudek vedoucího práce217,65 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Seginova.pdfPosudek oponenta práce184,32 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Seginova.pdfPrůběh obhajoby práce127,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.