Title: Objekty s vodním prvkem
Other Titles: Object with a water feature
Authors: Kopčová, Zuzana
Advisor: Novák, Vratislav Karel
Referee: Špikla, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4650
Keywords: fontána;voda;senior;kámen;plastika;zahrada;kašna
Keywords in different language: fountain;water;senior;stone;sculpture;garden
Abstract: V této práci bych chtěla zdůraznit, že prostor pro šperky je nejen dekolt večerních šatů nebo snubní prsten. Možnosti pro šperk jsou neomezené. Jako diplomovou práci jsem vytvořila kamennou fontánu pro seniory. Při navrhování jsem se zabývala požadavky majitelky domova a vlastní vizi vodního prvku v zahradě. Obyvatelé domova, pro které je práce určena jsou často starší lidé s omezenou pohyblivostí závislí na pomůckách. Z tohoto důvodu jsem zvolila nižší a rozlehlejší dispozici, která vytváří několik různých zákoutí. Uspořádání kamenných desek, přes které voda teče nabízí příležitost osvěžit si ruce nebo nohy z vozíku. Atmosféra prostředí, ve dvoře je klidná a harmonická. Tímto dílem jsem chtěla vytvořit mikroklima čerstvého vzduchu a energie vodního elementu, který je dobrým místem pro odpolední kávu.
Abstract in different language: In this work I would like to point out that the space for jewelry is not only decollete of evening dresses or wedding ring.  Options for jewelery are unlimited. As a thesis, I created a rock garden fountain to home for the elderly. When I created a proposal I have dealt with the requirements of the owner  home but also my own vision of a water feature in the garden. Home residents for which the work is mainly addressed are often older people with limited mobility dependent on utilities. For this reason I chose the lower and larger fountains disposal, which creates a few different corners.  The arrangement of stone slabs, over which water flows offers the opportunity to refresh their hands or feet from a wheelchair. The atmosphere and environment in the yard is quiet and harmonious. With this object I wanted to create a micro climate and fresh air energy of the water element,which is a good place for seniors to enjoy an afternoon coffee or evening conversation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
final.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFView/Open
Kopcova.pdfPosudek vedoucího práce157,53 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Kopcova.pdfPosudek oponenta práce253,99 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Kopcova.pdfPrůběh obhajoby práce152,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.