Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví / Department of Rescue Services, Diagnostic Fields and Public Health

Kolekce


Recent Submissions

Kloc, Lukáš
Současné možnosti diagnostiky kolorektálního karcinomu

Bachelor work is composed of theoretical and practical parts. Theoretical part is aimed on anatomy of gastrointestinal tract. More attention is paid to colorectal cancer and its diagnostic, screening, treatment and prevention. In the next part there is stated anal cancer and its tr...

Sláma, Pavel
Nejčastější akutní poruchy respiračního systému u dětí v PNP

I decided to focus on pediatric patients with respiratory disorders in prehospital care in my bachelor thesis. I focused on different treatment procedures in neighbouring countries The theoretical part describes the anatomical and physiological differences in childhood and the most common&#...

Kratochvílová, Adéla
Preventivní zdravotnické programy a jejich efektivita

The theoretical part of the bachelor's thesis is focused on health, prevention and preventive health programs. The most important representative of general health is the World Health Organization (WHO). Attention is paid to the Health 2020 program - National strategy of protection a...

Polan, Martin
Diference výzvy bolest na hrudi

This bachelor thesis is called "Evaluation of calls related to chest pain". The subject of investigation is the variety of causes manifested by chest pain. This thesis is dividend into the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the emergency&#...

Kutáková, Eliška
Význam hodnocení histolopatologických znaků zánětu synoviální výstelky kloubního aparátu

The bachelor thesis deals with the importance of evaluation of histopathopathological features of inflammation of the synovial lining of the joint apparatus. The theoretical part describes the basic anatomy of the joint apparatus and defines the histology and pathology of the syn...