Title: Má mysl
Other Titles: My mind
Authors: Dýcková, Hana
Advisor: Beránek, Jiří
Referee: Dostál, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8572
Keywords: kámen;žula;hvězda;krajina;meditace;kostel
Keywords in different language: stone;granite;star;landscape;meditation;church
Abstract: Vyjádření osobních pocitů a vzpomínek. Jejich vložení a uschování do krajiny, můj tajný poklad, připomínka. Symbol hvězdy zapsaný na zvlněných žulových reliéfech zakopaných v zemi. Hvězda jako cesta i cíl, symbol naděje. Spojení nebe a země, návaznost na krajinu. Umístění v sakrální památce, v torze kostela sv. Jakuba v Jindřichovicích pod Smrkem.
Abstract in different language: Expression of my personal feelings and memories. Their insertion and hidding into the landscape, my secret treasure. The symbol of a star written on the waved granite reliefs buried into the ground. The star as a goal and also the journey, the symbol of hope. Connection of sky and earth, continuity to the landscape. Placing in a sacral monument, in a torso of Saint James Church in Jindřichovice pod Smrkem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dyckova.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
DYCKOVA.pdfPosudek vedoucího práce153,32 kBAdobe PDFView/Open
DYCKOVA.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce248,58 kBAdobe PDFView/Open
DYCKOVA.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce109,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8572

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.