Title: Vizuální styl malé firmy
Other Titles: Corporate design of a small business
Authors: Henke, Kevin
Advisor: Steker, František
Referee: Pelc, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8616
Keywords: corporate design;mooswesen;systém;logo;manuál
Keywords in different language: corporate design;mooswesen;system;manual
Abstract: Téma mé bakalářské práce je návrh corporate designu pro společnost "mooswesen". Zahrnuje vytvoření systému geometrických tvarů a značek, které dohromady tvoří unikátní grafický jazyk. Znamená to vytvoření loga, které lze použít také na pracovní dokumenty a reklamní potisk. Má práce dále zahrnuje manuál, ve kterém jsou všechny návrhy shrnuty, a který obsahuje shrnutí a informace o celém projektu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is the development of a corporate design for the small company "mooswesen". It consists of creating a system of signs and geometrical shapes which form a unique graphical language. That means building up a figurative and word mark, specify its character and use these features to design business related papers as well as advertisement prints. In the end there is a summary of all the features, the manual. It contains the main information of the whole design project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
skript_cz_KevinHenke.pdfPlný text práce99,61 MBAdobe PDFView/Open
HENKE.pdfPosudek vedoucího práce207 kBAdobe PDFView/Open
HENKE.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce167,78 kBAdobe PDFView/Open
HENKE.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce93,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.