Název: Komplet kniha s ilustracemi. Beletrie, poezie, filosofie, odborná vědecká publikace, pábitelská reflexe na kteroukoli kategorii.
Další názvy: A complete book with illustrations. Fiction, poetry, philosophy, professional scientific publication, a distinctive reflection on any category.
Autoři: Kadlecová, Magda
Vedoucí práce/školitel: Jirků, Boris
Oponent: Hlinovská, Markéta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10409
Klíčová slova: Stewart;Riddell;les;troll;gelové pero
Klíčová slova v dalším jazyce: Stewart;Riddell;forest;troll;gel pen
Abstrakt: Výstupem diplomové práce je kompletně zpracovaná kniha Cesta za tajemný Hvozd od Paula Stewarta, která obsahuje 25 ilustrací a drobné kresby v textu. Kresby jsou vytvořeny černým gelovým perem do skicovního bloku. Knihu jsem také upravila po typografické a grafické stránce. Knihu jsem vlastnoručně svázala.
Abstrakt v dalším jazyce: The outcome of this thesis is a completely processed book Cesta za tajemný Hvozd by Paul Stewart which contains 25 drawings and minor illustrations in the text. The drawings are created with a black gel pen in a sketchbook. The book is adjusted on the typographical and graphical side as well. I have tied it up with my own hands.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (UUD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MagdaKadlecova_DP.pdfPlný text práce7,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kadlecova.pdfPosudek vedoucího práce143,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kadlecova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce183,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kadlecova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce97,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10409

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.