Název: Komplet kniha s ilustracemi
Další názvy: Cycle of illustrations in book form Robert Holdstock - Mythago Wood
Autoři: Valášková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Jirků, Boris
Oponent: Gabrielová, Milada
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10410
Klíčová slova: Les Mytág;Robert Holdstock;ilustrace;akrylové barvy;grafická úprava knihy;beletrie;žánr fantasy;mýtus;archetyp;podvědomí
Klíčová slova v dalším jazyce: Mythago Wood;Robert Holdstock;illustration;acrylic colours;graphic design of the book;fiction;fantasy;myth;archetype;subconsciousness
Abstrakt: Jako svojí diplomovou práci jsem si zvolila ilustrování a grafickou úpravu knihy. Vybrala jsem si fantasy román Les Mytág od Roberta Holdstocka. Vytvořila jsem 21 celostránkových ilustrací, většinou jednu ilustraci ke každé kapitole a navíc malé ilustrace umístěné na stranách, které rozdělují knihu do tří částí. Pracovala jsem akrylovými barvami na černý karton. Moje ilustrace jsou založeny na použití barev, soustředila jsem se především na vytvoření atmosféry lesa. Grafická podoba knihy je vytvořena v programu Adobe InDesign.
Abstrakt v dalším jazyce: As my diploma thesis I have chosen illustrating and graphic design of a whole book. I chose fantasy book Mythago Wood by Robert Holdstock. I have created 21 whole-page illustrations for the book, making it approximately one illustration for each chapter and in addition smaller supplementary illustrations for the pages that divided the book into three separated parts.I worked with acrylic colours on black hard paper. My illustrations are based on using colours and I focused mainly on creation the atmosphere of the forest. The graphic form of the book was made in Adobe InDesign.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (UUD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce16,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valaskova.pdfPosudek vedoucího práce129,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valaskova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce393,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valaskova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce90,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10410

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.