Název: VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU (funkční maketa grafického manuálu)
Další názvy: THE VISUAL IDENTITY OF AN EXISTING RESTAURANT
Autoři: Komůrková, Nina
Vedoucí práce/školitel: Ziegler, Zdeněk
Oponent: Hrach, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10416
Klíčová slova: grafický manuál;vizuální identita;restaurace;firemní tiskoviny;reklamní předměty;propadační předměty;firemní značka;logo;počítačová grafika
Klíčová slova v dalším jazyce: graphic manual;visual identity;restaurant;corporate materials;promotional items;corporate brand;logo;computer graphics
Abstrakt: V teoretické i praktické části diplomové práce se zabývám vizuální identitou rybí restaurace Šupinka. V grafickém manuálu představuji nové logo restaurace, které je dobře čitelné a zapamatovatelné. Následně firemní tiskovity, reklamní či propagační předměty.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical and practical part of the diploma thesis deals with the visual identity seafood restaurant Šupinka. The graphic manual presents new restaurant logo that is easy to read and remember. Subsequently corporate materials and promotional items.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (UUD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Komurkova_diplomova prace_2013.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Komurkova.pdfPosudek vedoucího práce139,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Komurkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce181,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Komurkova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce94,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10416

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.