Název: Vizuální identita existujícího subjektu
Další názvy: Visual identity of an existing institution
Autoři: Ocilka, Michal
Vedoucí práce/školitel: Ziegler, Zdeněk
Oponent: Hrach, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10418
Klíčová slova: corporate identity;vizuální styl;logo;logomanuál;řeznictví;pekařství
Klíčová slova v dalším jazyce: corporate identity;branding;logo;logo manual;butchery;bakery
Abstrakt: Tato práce se zabývá vizuální identitou dvou odlišných subjektů, pekařství Gaël z Plzně a řeznictví Kosina z Prahy. Tyto dva subjekty byly vybrány protože na akademické půdě je toto téma v příliš malém počtu, ale zákazníci tohoto typu potřebují kvalitní zpracování CI v dnešní době a díky tomu že dávají designerovi velkou volnost v tvorbě, posouvá se díky nim i celé odvětví grafického designu. V merkantilních tiskovinách je kladen velký důraz na volbu a kvalitu papírů, které mají vypovídací hodnotu stejnou jako grafická část.
Abstrakt v dalším jazyce: This Master's thesis deals with two seemingly separate corporate identities. The first one is bakery Gaël from Pilsen and the other one is butchery Kosina from Prague. These two subjects were chosen because theme of this kind is sorely needed on academic soil. But the truth is that this kind of customers are growing and expanding nowadays a lot. That's why they are in need of good quality branding. Also they give designers bigger freedom in creation and thus the whole graphic design industry grows. Great emphasis is put into the choice of quality papers, these have great explanatory value equal to graphical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (UUD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michal Ocilka DP.pdfPlný text práce9,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ocilka.pdfPosudek vedoucího práce153,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ocilka.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce220,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ocilka.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce85,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10418

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.