Title: Vizuální identita existujícího subjektu
Other Titles: Visual identity of an existing institution
Authors: Ocilka, Michal
Advisor: Ziegler, Zdeněk
Referee: Hrach, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10418
Keywords: corporate identity;vizuální styl;logo;logomanuál;řeznictví;pekařství
Keywords in different language: corporate identity;branding;logo;logo manual;butchery;bakery
Abstract: Tato práce se zabývá vizuální identitou dvou odlišných subjektů, pekařství Gaël z Plzně a řeznictví Kosina z Prahy. Tyto dva subjekty byly vybrány protože na akademické půdě je toto téma v příliš malém počtu, ale zákazníci tohoto typu potřebují kvalitní zpracování CI v dnešní době a díky tomu že dávají designerovi velkou volnost v tvorbě, posouvá se díky nim i celé odvětví grafického designu. V merkantilních tiskovinách je kladen velký důraz na volbu a kvalitu papírů, které mají vypovídací hodnotu stejnou jako grafická část.
Abstract in different language: This Master's thesis deals with two seemingly separate corporate identities. The first one is bakery Gaël from Pilsen and the other one is butchery Kosina from Prague. These two subjects were chosen because theme of this kind is sorely needed on academic soil. But the truth is that this kind of customers are growing and expanding nowadays a lot. That's why they are in need of good quality branding. Also they give designers bigger freedom in creation and thus the whole graphic design industry grows. Great emphasis is put into the choice of quality papers, these have great explanatory value equal to graphical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal Ocilka DP.pdfPlný text práce9,65 MBAdobe PDFView/Open
Ocilka.pdfPosudek vedoucího práce153,62 kBAdobe PDFView/Open
Ocilka.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce220,74 kBAdobe PDFView/Open
Ocilka.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce85,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.