Název: Torsional vibration analysis of shafts based on Adomian decomposition method
Autoři: Tabassian, Rassoul
Citace zdrojového dokumentu: Applied and Computational Mechanics. 2013, vol. 7, no. 2, p. 205-222.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: University of West Bohemia
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://www.kme.zcu.cz/acm/index.php/acm/article/view/208/240
http://hdl.handle.net/11025/10679
ISSN: 2336-1182 (Online)
1802-680X (Print)
Klíčová slova: Adomianova dekompoziční metoda;torzní vibrace;přirozené frekvence;diferenciální rovnice
Klíčová slova v dalším jazyce: Adomian decomposition method;torsional vibration;natural frequency;differential equations
Abstrakt: In this paper free torsional vibration of shafts is studi ed using a new approach of solving differential equations called Adomian decomposition method (ADM). Applying this method to free torsional vibration of shafts means a systematic and straightforward procedure for calculating both low and high frequency modes. In this paper different boundary conditions are app lied to both end of the shaft and firs t five natural frequencies and mode shapes are calculated for four different cases. Obtained results are compared with results presented in literature. These results demonstrate that ADM is a suitable approach for analysis of free torsional vibration of shafts which provides precise results with high order of accuracy.
Práva: © 2013 University of West Bohemia. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Volume 7, number 2 (2013)
Volume 7, number 2 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
208-1857-1-PB.pdfPlný text1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10679

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.