Časopisy ZČU / UWB Journals

Podkomunity

532 items
412 items
61 items
384 items
853 items
27 items
228 items
132 items
112 items

Recent Submissions


Seznam autorů

Kumpera, Jan
„Intimní krajina“. Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860-1890. Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, 10. října 2018 – 27. ledna 2019

Řeháček, Karel
Konference Vznik Československa a provincie Deutschböhmen, 14.–15. června 2018, Liberec

Kumpera, Jan
„Množství moudrých je spásou světa“ (J. A. K.) Migration, Emigration, Exile and Cultural Transfers. People, Confessions and Ideas on the move. 31.st international comeniological colloquium (31. mezinárodní komeniologické kolokvium. Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery – Lidé, konfese a ideje v pohybu). Uherský Brod, 10.–11. 10. 2018.

Wolf, Jiří
Konference o dějinách násilí, Krakov, 17.–18. října 2018