Arnica

Podkomunity

10 items
6 items
6 items
4 items
4 items
3 items
4 items
10 items
8 items
7 items
3 items

Recent Submissions

Mergl, Michal , Vágnerová, Petra
Příběhy ze školních kabinetů: Sádrové modely zkamenělin I.

Bellová, Renata
Interdisciplinárny prístup prírodovedného vzdelávaniav prostredí slovenských škôl

Tomčíková, Ivana
Badateľsky orientované vyučovanie na hodinách geografie z pohľadu učiteľov

Podroužek, Ladislav , Šafránková, Dagmar
Člověk a jeho svět: Analýza vývoje učiva o bezobratlých živočiších v primární škole

Štrachová, Markéta
Testování psychometrických vlastností výzkumného nástroje pro zjišťování úrovně znalostí žáků o členovcích v rámci ekologického a systematického přístupu na vybraných školách