2017

Kolekce


Recent Submissions

Benediktová, Lenka
Aplikace Kahoot! ve výuce přírodopisu na základní škole

Rak, Pavel
GIS ve výuce zeměpisu na druhém stupni základního vzdělávání

Rychtera, Jiří , Hásek, Roman
Vybrané prostředky k myšlenkové transformaci kritického učiva chemie

Melicherčíková, Danica , Bellová, Renata , Tomčík, Peter
Farebné zmeny a výučba chémie